โปรแกรม พิมพ์เช็ค โปรแกรม เขียนเช้ค Cheque Printing
 

      หน้าหลัก
      Hardware
      ดาวน์โหลด 
      สั่งซื้อโปรแกรม
      ลงทะเบียนโปรแกรม
      คำถาม-ถามบ่อย
      ช่วยเหลือผู้ใช้
      เกี่ยวกับองค์กร
  โปรแกรมพิมพ์เช็ค
 

คุณสมบัติ

ตัวอย่าง

รายงาน

ความต้องการ
 
 
     คุณสมบัติ โปรแกรม พิมพ์เช็ค (Cheque Printing)
 
    โปรแกรมใช้งานง่าย ด้วยเมนูภาษาไทย
    มีระบบบันทึกทะเบียนธนาคารพร้อมทั้งรูปแบบของเช็ค ได้ไม่จำจัด
    รูปแบบเช็ค สามารถกำหนดรูปแบบ/ตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง ซึ่งใช้ได้กับทุกธนาคาร ทุกแบบ ทุกขนาด
    มีระบบบันทึกรายชื่อสำหรับการสั่งจ่ายเช็ค เพื่อเรียกใช้ในการจัดทำเช็คได้
    ในการจัดทำเช็คสามารถเรียกใช้รายชื่อจากทะเบียนหรือจะพิมพ์ชื่อที่ต้องการได้เองทันที
    สามารถพิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    สามารถกำหนดการพิมพ์ขีดคร่อม "A/C Payee only" ได้
    สามารถกำหนดการพิมพ์ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ได้
    สามารถพิมพ์ โลโก้ตราบริษัทหรือเครื่องหมายการค้า ลงบนเช็ค เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร ได้
    สามารถบันทึกรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็ค เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานได้
    มีระบบซ่อมแซมข้อมูลได้ด้วยตัวของโปรแกรมเอง
    มีรายงานสรุปยอดการเช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค / แยกตามวันที่บนเช็ค / แยกตามรายชื่อลูกค้า
       และรายงานสารสนเทศต่างๆ
    รองรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Microsoft Windows 98,Me,2000,Nt,XP)
        และสามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ได้ทุกชนิด
 
 
  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-755-6620 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 09.00 น. - 18.00 น. หรือที่ Email : info@thainonamesoft.com
   
 
ติดต่อได้ที่เบอร์ Hot Line
Tel. 081-755-6620 , 086-033-3223